Liên hệ

Văn phòng Trung Quốc, Thượng Hải

Room 701, China Tower
1701 West Beijing Road
Jing An District, Shanghai 200040

phone-fixed_318-33263.png-e1443454503441 86-21 6218 9937
printer_and_fax-e1443454521870 86-21 6390 6659

Văn phòng Trung Quốc, Thanh Đảo

Room 1602, Unit 2, Building 15
Vancouver Garden, No. 29 Haier Road,
Qingdao City, Shandong, China 266000

phone-fixed_318-33263.png-e1443454503441 86-0532 8093 0343
printer_and_fax-e1443454521870 86-0532 8093 0265

Văn phòng Việt Nam

VPĐD Meridian Compass Ltd tại Tp.HCM
86/20 Đường Thích Quảng Đức
Phường 05 Quận Phú Nhuận

Tp. Hồ Chí Minh

phone-fixed_318-33263.png-e1443454503441 (+84) 08 3995 6218
printer_and_fax-e1443454521870 (+84) 08 3990 3203

Trụ sở

1000 N West Street
Suite 1200
Wilmington, DE 19801

phone-fixed_318-33263.png-e1443454503441 800-525-0513
printer_and_fax-e1443454521870 215-383-3244

Hỗ trợ

7 + 15 =